Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881

Provoz mateřské školy

Po - Pá: 06.00 - 16.30

Zobrazit všechny aktuality

Aktuality

VIZE

"Školka plná pohody"

MOTTO

"Nečiň druhému to, co sám nemáš rád."

 

Projekty

- Škola je zapojena do projektu Cesta k jednoduchosti IV. a čerpá prostředky z operačního programu Jan Amos Komenský. Tyto finanční prostředky MŠ od 1.9.2023 do 31.8.2025 využije  na školního asistenta MŠ,  projektové dny pro děti a další vzdělávání zaměstnanců školy.  Registrační číslo projektu je CZ.02.02.XX/00/22_002/0005164 

A3-plakat-publicita_MS Sokolov.pdf

- Škola se zapojila do projektu Karlovarského kraje- Malá technická univerzita- jejímž cílem je vzbudit v dětech zájem o techniku.

Realizace probíhá v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2)

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Publicita NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU.pdf