Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881

Provoz mateřské školy

Po - Pá: 06.00 - 16.30

VIZE

"Školka plná pohody"

MOTTO

"Nečiň druhému to, co sám nemáš rád"

 

Projekty

- Škola je zapojena do projektu „Cesta k jednoduchosti II. a čerpá prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tyto finanční prostředky MŠ použila na speciálního pedagoga, zajištění chův pro 2leté děti a na další vzdělávání pedagogů. Číst dále.

- Škola je zapojena do projektu Obědy do škol III. v Karlovarském kraji 2020/2021.

- Škola se zapojila do projektu Karlovarského kraje- Malá technická univerzita- jejímž cílem je vzbudit v dětech zájem o techniku.

Realizace probíhá v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2)