Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881

Provoz mateřské školy

Po - Pá: 06.00 - 16.30

VIZE

"Školka plná pohody"

MOTTO

"Nečiň druhému to, co sám nemáš rád."

 

Projekty

- Škola je zapojena do projektu „Cesta k jednoduchosti III. a čerpá prostředky z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tyto finanční prostředky MŠ použila na speciálního pedagoga, zajištění chův pro 2leté děti a na projektové dny pro děti, registrační číslo projektu je 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019788.

- Škola je zapojena do projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2022/2023.

- Škola se zapojila do projektu Karlovarského kraje- Malá technická univerzita- jejímž cílem je vzbudit v dětech zájem o techniku.

Realizace probíhá v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2)

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Publicita NPO-DIGITALIZUJEME-SKOLU.pdf