Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881

Provoz mateřské školy

Po - Pá: 06.00 - 16.30

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Náměty pro předškoláky - U vody

Datum konání: 17. 5. 2020 - 30. 6. 2020

Přidáváme další inspiraci pro chvíle s vašimi dětmi.

U VODY.pdfInformace ke škole v přírodě

Datum konání: 14. 5. 2020

Vážení rodiče, 

škola v přírodě je bez náhrady termínu zrušena. V případě, že došlo k uhrazení platby, bude vám zaslána zpět na účet, ze kterého byla zaslána. Budeme doufat, že v příštím školním roce budeme moci tuto akci uskutečnit. 

Bc.Jana Hegedüsová, ředitelka školyOBNOVENÍ PLNÉHO PROVOZU MŠ

Datum konání: 14. 5. 2020

OZNÁMENÍ

 

Rada města Sokolova na svém jednání dne 13. 5. 2020 usnesením č. 296/9RM/2020 rozhodla o obnově plného provozu mateřských škol zřízených městem Sokolov s platností od 18. 5. 2020 za předpokladu dodržení podmínek uvedených v souboru hygienických pokynů vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro všechny segmenty vzdělávací soustavy.Náměty pro inspiraci

Datum konání: 11. 5. 2020 - 31. 8. 2020

Vážení rodiče, pro nabídku aktivit vašich dětí můžete využít těchto webových stránek. 

 

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ZPESTŘENÍ

 

ČT EDU - Vzdělávací portál české televize

DÉČKO – webové stránky televize pro děti

TĚLOCVIK

RÁDIO JUNIOR – českého rozhlasu

Skoro školní vysílání na rádiu junior

VÝTVARNÉ NÁMĚTY A NÁVODY

NÁPADY PRO ANIČKU - inspirativní web

POKUSY

 

 

WEBY PRO DĚTI

 

 Náměty pro aktivity předškoláků

Datum konání: 7. 5. 2020 - 30. 6. 2020

Maminky a tatínkové, budete-li mít zájem, můžete si stáhnou aktivity na týden pro vaše předškoláčky. Budeme je pravidelně přidávat, abychom vám pomohli alespoň takto v péči o vaše děti. 

náměty pro předškoláky.pdfZměny v zápisu do mateřské školy

Datum konání: 5. 5. 2020

Na základě opatření vydaného MŠMT v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID- 19, proběhne v květnu zápis do mateřských škol bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Vyzvednutí žádosti:

  1. Stažení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, včetně všech potřebných příloh z webových stránek školy https://www.mskosmonautu.cz     - sekce dokumenty ( od 16. 4. 2020 do 15. 5. 2020)
  2. Vyzvednutím žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, včetně všech potřebných příloh  5.5.2020 a 6.5.2020 od 8.00 do 14.00 hod osobně u ředitelny MŠ (nízká modrá budova MŠ) – připravené dokumenty v euro folii (vždy 1 euro folie / 1 dítě).

 

Doručení žádosti:

Vyplněné žádosti  a ostatní doklady doručte  od 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020 do mateřské školy a to následujícím způsobem:

1/   do datové schránky školy ( 9ybrhz9 )

2/   e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!!!) – hegedusovaj@seznam.cz

 

3/   poštou

4/   osobní podání- nutné si předem domluvit termín s ředitelkou školy (tel: 606 095 400), nebo  vložit do schránky na vstupní brance u modrého pavilonu.

 

Rodiče mají možnost doložit potřebné doklady pro rozhodování do 15.5 2020 do 12.00 hodin.

 

Je nutné odevzdat:

  • žádost,
  • postup při rozhodování,
  • evidenční list- v případě, že nebude možné potvrdit lékařem očkování, doložit čestné prohlášení o  očkování a  kopii očkovacího průkazu,
  • kopii rodného listu dítěte.

 Provoz tříd

Datum konání: 4. 5. 2020 - 31. 5. 2020

PROVOZ MŠ- JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

Vážení rodiče, v tomto týdnu (4.5.-7.5.) je v provozu oranžový pavilon

  • ve spodní třídě jsou děti ze třídy: Kopretiny, Sedmikrásky, Sněženky, Šípkové růže
  • v horní třídě jsou děti ze třídy: Pampelišky, Fialky a Zvonky

Od pondělí 11.5.2020 budou v provozu spodní třídy jednotlivých pavilonů :

oranžový pavilon- pro děti ze třídy Pampelišky, Fialky

zelený pavilon- pro děti ze třídy Zvonky a Kopretiny

žlutý pavilon- pro děti ze třídy Sedmikrásky, Sněženky a Šípkové růže

 

O dalším otevírání tříd vás budeme informovat.

 

 

 Informace pro rodiče v souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření

Datum konání: 4. 5. 2020 - 31. 8. 2020

Informace pro rodiče o provozu mateřské školy v souvislosti s postupným uvolňováním mimořádných opatření
 
Cesta do mateřské školy a z mateřské školy
Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky.
Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 
Příchod do mateřské školy a pohyb před mateřskou školou
Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s rizikovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 
Při podezření na možné příznaky COVID - 19
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 
Osoby s rizikovými faktory-Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. 
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která sním žije ve společné domácnosti. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím. 
 
Při vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ obsahující:
vymezení rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
 
Formulář „Čestné prohlášení“ si můžete stáhnout z webu mateřské školy v sekci Dokumenty nebo je k dispozici v šatnách mateřské školy. Bez podepsaného prohlášení není možný  od 11.5.2020 vstup dítěte do mateřské školy.                                                                                               
     Bc.Jana Hegedüsová 
    Ředitelka MŠ
 


Desatero pro rodiče nově nastupujících dětí

Datum konání: 29. 4. 2020 - 31. 8. 2020

 

Desatero pro usnadnění nástupu Vašeho dítěte do mateřské školy

 

*     Povídejte si s dítětem o mateřské škole, použijte fotografie, knihu, kamaráda, který už do mateřské školy chodí a je spokojené, nestrašte Vaše dítě mateřskou školou.

*     Zvykejte dítě na odloučení. Nechte jej pohlídat babičkou, tetou, kamarádkou, ale vždy se s dítětem láskyplně rozlučte a ujistěte ho, že sice odcházíte, ale že se určitě vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout.

*     Dejte dítěti najevo, že mu věříte, že to určitě zvládne, zvýšíte tak jeho sebedůvěru.

*     Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Neprotahujte loučení, ovšem nedocházejte narychlo, tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.

*     Dejte dítěti s sebou něco důvěrného- plyšáka, šátek, Vaší fotografii…

*     Plňte své sliby, když slíbíte, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít. Dítě Vám věří, proto ho nezklamte.

*     Za pobyt v mateřské škole neslibujte dítěti odměnu, dítě prožívá stres nejen z toho, že je v mateřské škole bez rodičů, ale ještě se přidá strach ze selhání a nezískání tak odměny. Pokud den ve školce proběhne v pohodě, jděte to oslavit něčím, co má dítě rádo, kupte mu drobnost, ale materiální odměna by se neměla stát pravidlem, dítě by ji vyžadovalo každý den.

*   Veďte dítě k samostatnosti, zvláště v hygieně, sebeobsluze a stolování. Dítě by mělo umět vyjádřit své potřeby, napít se z hrnečku, jíst lžící, ujít kratší vzdálenost během pobytu venku, spolupracovat při svlékání a oblékání, umět nazout bačkůrky, používat kapesník, znát své jméno.

*     Pokud vy sami prožíváte novou situaci se strachem, věřte, že Vaše dítě velmi dobře pozná Váš strach a přenášíte jej tak na dítě, čímž mu odloučení neulehčujete. Pokud to je možné, dohodněte se, že dítě bude do mateřské školy z počátku odvádět ten, kdo s tím má menší problém.

*     Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace. Dítě může jít jen na dvě hodiny od 8-10 hodin, postupně do 12.00, poté začít v MŠ odpočívat. Některé děti potřebují delší čas k adaptaci, některé mohou nastoupit a zvládnou delší odloučení bez potíží. Každé dítě je jiné a je potřeba respektovat jeho potřebu postupné adaptace. Je vhodné první týden nástupu do mateřské školy mít čas pro jeho postupnou adaptaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme Vám, aby se Vašemu dítěti v mateřské škole líbilo, rychle a bez potíží se adaptovalo na nové prostředí a vy chodili do mateřské školy s úsměvem, bez pocitů obav a s důvěrou v učitelky, kterým svěřujete své dítě.

 

 Desatero pro rodiče předškolních dětí

Datum konání: 29. 4. 2020 - 31. 8. 2020

Vážení rodiče,

jelikož se nám stále prodlužuje doba, kdy naši předškoláčci pravidelně navštěvovali mateřskou školu a zároveň se blíží nástup do základní školy, přikládáme vám pro připomenutí dokument o tom, co vše by měli předškoláci zvládnout před nástupem do základní školy. 

Desatero pro rodiče předškolních dětí.pdf

 Novější 1